Produkter

Mestech-företaget producerar hundratals formar och miljoner plastprodukter och metallprodukter för lokala och globala kunder per år. Dessa produkter används inom elektroniska, elektriska, fordons-, medicinska, hushållsapparater, industriell utrustning, transport, navigering och andra områden. Läs mer från följande fall.

Vi förser kunderna med efterbehandlingstjänster för plastprodukter och metalldelar, såsom spraymålning, silketryck, hetstämpling, galvanisering, sandblästring, ytanodisering etc. för att möta kundernas olika behov.